Lidmaatschap

Wil je je in of uitschrijven? Dat kan op deze pagina!

Je mag altijd eerst een proefles komen meedraaien. Deze proefles is gratis. Wil je je daarna inschrijven bij ons? Dan doe je dat per 1e van de volgende maand.

Voorwaarden lidmaatschap:

Voordat je je inschrijft is er eerst contact geweest met Douwe (06-31570151 ) en/of 1 van onze andere instructeurs. Deze beoordelen of er plaats is in de groep en of je hond toegelaten kan worden.

  • De contributie bedraagt voor alle trainingsvormen € 35,- per kwartaal of €12,- per maand bij inschrijven in het kwartaal. (Voorbeeld: Je schrijft je per 1 september 2021 in. Dan zit je op het eind van het 3e kwartaal. Je betaald voor september dan € 12,- en vanaf 1 oktober € 35,-) De betaaldata van de contributie zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Tevens dienen bij de eerste betaling de inschrijfkosten van € 10,- te worden voldaan. Niet tijdig betalen kan uitsluiting van de lessen tot gevolg hebben. De betaling dien je zelf over te maken. Wij incasseren dit niet. (let op!! dit veranderd na 1-1-2022 naar maandbetaling. De contributie zal wordt vanaf 1-1-2022 € 12,50 per maand)
  • Rabobank rekeningnummer: NL46RABO 0148.7018.76 t.n.v. Africhting Club “Altijd Trouw“ o.v.v. naam cursist en naam hond. 
  • Tijdens de vakanties wordt de contributie normaal doorbetaald.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient voor de 1e van het kwartaal (zie bovenstaande data) te worden gedaan. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap met een kwartaal verlengt en bent u deze periode verschuldigd.
  • Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Africhting club “Altijd trouw“ is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, ongevallen, etc. op de locatie van de hondenclub. Tevens is africhting club “Altijd trouw“ niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of africhting club “ Altijd trouw“. Let op dat uw hond is mee verzekerd op uw WA verzekering.
  • Uw hond dient ingeënt te zijn; inentingsboekje op verzoek van de instructeur tonen.
  • Honden met een ziekte van besmettelijke aard (raadpleeg dierenarts) mogen niet aan de les deelnemen.

LET OP!! Vult u gelijk het AVG formulier in? https://www.altijdtrouw.nl/avg/

 

 

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑