IGP-NBG

“Altijd Trouw” is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Gebruikshondensportverenigingen.

Dit houdt in, dat wij ook een aantal NBG -leden hebben die aan de volgende Internationaal erkende opleidingen mee kunnen doen en het daarvoor betreffende diploma kunnen behalen:       

–     I.G.P. I        (= Internationale Prufungs Ordnung)
–     I.G.P. II
–     I.G.P. III
–     U.V.             (= Uithoudingsvermogen)
–     V.Z.H.-BH    (= Verkeerszekere Hond – Begleit Hund)
–     SpH. I          (= Speurhond)
–     SpH. II

Bovenstaande examens vormen de kern van onze africhting. Vandaar dat tweemaal per week een behoorlijk aantal combinaties op ons terrein bezig is met het trainen van diverse oefeningen. Om het speuren te oefenen, prijzen wij ons zeer gelukkig met de ca 550 ha. speurvelden, welke wij van een aantal boeren mogen gebruiken. Het spreekt voor zich, dat we deze mensen daar zeer erkentelijk voor zijn.

Uitleg over IGP

Elk IGP-niveau bestaat uit 3 onderdelen, ook wel afdelingen genoemd. In het kort houden deze afdelingen het volgende in:

Afdeling A: Speuren. Hierbij moet de hond een spoor uitwerken van een bepaalde lengte. Daarin zitten een vastgesteld aantal haakse bochten. Op het spoor liggen een aantal voorwerpen die de hond moet verwijzen.

          

Afdeling B: Appél. De hond moet een aantal volgoefeningen doen. Ook moet hij een vastgestelde tijd blijven liggen. Tijdens het volgparcours moet de hond op commando posities innemen (af, zit of staan). Verder moet de hond drie verschillende apporteer oefeningen tonen: vlak apport, apport over een haag van 1 meter hoog en apport over een A-schutting. De volg-oefeningen van IGP I zijn gelijk aan die van VZH en worden daar nader uitgelegd.

Hieronder het loopschema, dat voor het volgen gebruikt wordt. 

De geleider moet onderstaand schema uit zijn hoofd kennen en zelfstandig uitvoeren.

Afdeling C: Verdediging (manwerk). De hond moet om een vastgesteld aantal verstekken revieren (d.w.z. om schuilplaatsen heen lopen en controleren of iemand zich hier verschuilt), de geleider met aanblaffen attent maken op de “indringer” en een aantal verdedigingsoefeningen doen. Daarbij moet hij zowel op commando als op eigen initiatief op de verschillende situaties reageren en indien nodig de pakwerker “stellen”. Daarbij mag de hond alleen in de speciale mouw bijten. Op commando moet de hond ten alle tijden de mouw loslaten.

         

Speurhond

Het certificaat speurhond is alleen weggelegd voor de toppers in het speuren. Voor speurhond zijn twee certificaten te behalen t.w. SPH 1 en SPH 2. Het spreekt voor zich dat bij het tweede certificaat de moeilijkheidsgraad aanzienlijk hoger ligt.

Trainingstijden speuren, appèl en pakwerk***

Door wie: Marlene Kreijkes, Jappie van Dijk en pakwerker Danny Kooistra       

Wanneer: Zaterdag verzamelen we ons om 8.00 uur bij het speurveld. Via de whatsapp wordt doorgegeven waar we die week speuren. Na het speuren is er een kopje koffie in de kantine, waarna we beginnen met de appèl oefeningen en manwerk. We zijn dan rond 14.00 uur klaar.

Kosten: Contributie per jaar € 120,- ex NBG lidmaatschapsgeld

Degenen die onze trainingen eens willen komen bekijken zijn natuurlijk van harte welkom. Vooraf graag een belletje naar 06-11866869

 

 

 

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑