Contact en Bestuur

                   Ons trainingsveld is gevestigd op het windmolenpark gelegen aan de Rijksweg te Herbayum.

                                                                                          53o 10'44.97''N     -     5o 29'27.41''O

Telefoon:  06-31570151

E-mail: africhtingclub@altijdtrouw.nl

Route beschrijving

Vanaf Leeuwarden via de snelweg;
Neem afslag 20-Franeker
Sla linksaf bij Franekerweg/N384
Ga verder op de N384
Ga rechtdoor over één rotonde
Neem op de volgende rotonde de 1ste afslag naar Burgemeester J Dijkstraweg
Ga rechtdoor over één rotonde
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Harlingen.

Weg vervolgen naar Rijksweg te Herbaijum en na de tweede drempel linksaf en de weg vervolgen (let op bij oversteken fietspad).

Vanaf Harlingen via snelweg;
Weg vervolgen naar A31
Neem afslag 19-Midlum richting Sexbierum/Herbaijum/Harlingen-Havens/N390
Neem op de rotonde de 3e afslag op Rijksweg richting Herbaijum
Vervolg uw weg naar Herbaijum
Rijdt door Herbaijum heen tot het eind van het dorp en ga direct na de bushalte,

Rechtsaf en vervolg de weg (let op bij oversteken fietspad).

Bestuur

    

         Douwe Poelstra                            Harrie Giesing                    Rianne Hiemstra,                 Marlene Kreijkers                    

  Voorzitter/Instructeur G&G/IGP     Instructeur G&G               Secretariaat/Instructrice G&G     Instructrice G&G en IGP           

    

      Michelle Hoogeveen                    Thys Popma                                      Marja                               Anneke Jager               

       Instructrice puppy`s                 Commisaris africhting                Instructrice puppy`s                 Kantinebeheer                

       

  Melanie Hettinga                     Nathan van der Meulen            Henderika Miedema
  Pakwerkster                            Pakwerker                               Beheerder website/instructrice puppy`s