Op maandagavond 15 januari j.l. is op de club een belangrijk persoon in het zonnetje gezet. Nadat een uur theoretische les was gegeven en de eerste ploeg naar huis ging, hebben we de IPO mensen naar binnen gehaald onder het motto van dat het te slecht weer was om te trainen. En zo ook Sjoerd Tuinstra.

Toen hij in de kantine kwam en zag dat er kaas en worst e.d. op de tafels stond, toen vroeg hij zich af of er iemand jarig was. Maar bij monde van Douwe Poelstra, de voorzitter van onze vereniging, werd Sjoerd verteld dat er niemand jarig was, maar dat er iets te vieren viel wat hèm betrof. Het was namelijk zo, dat er unaniem was besloten om Sjoerd erelid van de vereniging te maken. Hij werd hierbij door Douwe gefeliciteerd en Sjoerd kreeg een document overhandigd waarop zijn erelidmaatschap was bevestigd, alsmede een bosje bloemen.

Vanwege zijn enorme inzet voor de club werd Sjoerd geëerd. Hij is iemand die niet weet wat “nee” zeggen is en altijd voor de club klaarstaat. Sjoerd is iemand die op de club onmisbaar is. Onder het genot van een hapje en een drankje werd de avond verder doorgebracht. En Sjoerd? Nou, die ging na afloop eerst controleren of alles wel op slot was gedaan!