Club-Examen

Voor de clubexamens kennen we 4 examens namelijk AA/A/B/C. We bespreken hieronder 3 examens en welke onderdelen je hier voor moet afleggen.

Examens AA en A

Het verschil tussen AA en A is dat bij AA wordt er voorgezegd wat je moet doen en bij A moet je de route uit je hoofd weten. Verder is alles hetzelfde.
Bij deze examens is de hond ten alle tijde aangelijnd.

De volgende volgorde dien je te handteren bij het examen:

- Lijnvolgprogramma
- Groep met 4 personen met hond (linksom in de groep treden en 1x linksom en 1x rechtsom een persoon)
- Oefening zit (halt -> zit)
- Oefening af (halt -> Af -> hier -> voet)
- Springen (hoog -> hoog -> hier -> voet)

Examen B

Het verschil tussen A en B is dat je bij B een gedeelte aangelijnd doet en een gedeelte los. Ook zit er een verschil in het programma en de oefeningen.

De volgende volgorde dien je te handteren bij het examen:

-Lijnvolgprogramma (hond aangelijnd)
-Groep met 4 personen zonder hond (linksom in de groep treden en 1x linksom en 1x rechtsom een persoon. Dan op teken van de examinator uit de groep. Hond  loskoppelen van de lijn en op teken van de examinator weer in de groep. Linksom en rechtsom een persoon en in het midden halt houden. op teken de examinator ``Groep bedankt``)
-Lijnvolgprogramma (hond los)
-Oefening zit (10 pas -> zit en gelijk doorlopen 15 pas. Omdraaien en op teken van examinaor terug naar de hond)
-Oefening af  (10 pas -> af en gelijk doorlopen 30 pas. Omdraaien en op teken van examinator hier roepen -> voet)
*Je blijft aan die kant van het veld en doet gelijk de volgende oefening
-Oefening af in looppas (10 passen in looppas en dan af en doorlopen 30 pas.Omdraaien en op teken van examinator hier roepen -> voet)
-Springen (hoog -> zit -> hoog en hond moet zonder commando voor je zitten -> voet)
-Vooruit sturen (bal wegbrengen, teruglopen omdraaien en hond aan de voet.5 pas volgen en dan roep je ``vooruit`` en je doet je hand omhoog en deze houdt je omhoog tijdens het commando af. Hond ophalen en commando zit)

De oefeningen voor dat praktische gedeelte zijn:

  • Volgen in druk voetgangersverkeer met daarbij een keer op commando gaan zitten en een keer op commando afleggen
  • De hond in de stad loskoppelen en weer bij je roepen
  • Aanpassen aan het overige verkeer
  • Blijven liggen op de plaats met de geleider uit het zicht