Toestemming gebruik beeldmateriaal 

De africhtingsclub ``Altijd trouw`` maakt gebruik van beeldmateriaal op de website of foldermateriaal. Onder beeldmateriaal worden groepsfoto's, individuele foto's en videofragmenten bedoeld.
Op de website vindt u algemene informatie over onze club, berichten over trainingen, examens en overige gelegenheden.  Ook u kunt op deze foto's (en soms ook video's) te zien zijn. Dit is ter promotie van de club en vooral heel leuk voor de thuisblijvers.

In de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van uzelf geen foto's online geplaatst mogen worden. Daarom willen wij uw toestemming vragen voor het plaatsen van beeldmateriaal op de website en folder van de club. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto's en video's. Wij plaatsen geen foto's waarvoor leden schade kunnen ondervinden. Ook maken wij verder geen gebruik van sociale media zoals facebook of instagram.

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Wilt u het formulier invullen en per email opsturen naar douwe.poelstra@ziggo.nl of gewoon invullen in de kantine en aan Douwe geven.  

Uw toestemming geldt alleen voor foto's en video's, die door ons, of, in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere mensen foto's maken tijdens trainingen of activiteiten. De club heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze mensen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto's en video's op internet.  

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Het e-mailadres kunt u hiervoor hanteren. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met het bestuur.

  klik op het logo voor het formulier